خرید اینترنتی دستگاه اکستندر مگنت دار | پرواکستندر بهترین دستگاه بزرگ کننده دائمی بدون عوارض و اصلاح انحرافات عضو ، دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت بلندتر شدن عضو بدون جراحی دارای مجوز رسمي از وزارت بهداشت به شماره ك/7/40518 اصلاح انحرافات عضو بدون جراحی حدود (cm 5 - 4) افزایش در طول آلت در حالت خوابیده
قیمت : 190000 تومان